Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

REGISZTRÁCIÓ NÉLKÜL VÁSÁROLHAT!

A regisztráció pusztán az Ön kényelmét szolgálja, többszöri vásárlás esetére!

 

 
SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS
Mi mindent megjavítunk!
E-mail: horoszcoop@horoszcoop.hu
Telefon: 06-29-550-750
Javítási típuslistánk:
Solo, Murray, Dulevo, Briggs, Kawasaki, Walker, Tadano Faun, Yanmar, Yale, Atrik, Bonetti, GHH ...

Akciós termékek

Ár 241 Ft
Készleten
Ár 2 832 Ft
Készleten
Ár 965 Ft
Készleten

Legnépszerűbbek

Ár 52 642 Ft
Készleten
Ár 3 975 Ft
Készleten
Ár 14 990 Ft
Készleten

» Adatvédelmi nyilatkozat
Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi szabályzat – KERTCOOP.HU

Horoszcoop Kft,(székhelye: 2220 Vecsés, Széchenyi u 90, Cégjegyzékszáma:  01 09 064823) mint Szolgáltató  által üzemeltetett Kertcoop.hu (továbbiakban: WEBSHOP) adatvédelmi szabályzata.

A jelen Adatvédelmi szabályzat az ASZF elválaszthatatlan részét képezi.

A Horoszcoop Kft. az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a WEBSHOP látogatása során illetve a WEBSHOP bármely Szolgáltatásának igénybevétele során a Megrendelők részéről feltöltésre kerül.

Személyes adatnak minősül minden adat, amely meghatározott, tehát azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (Megrendelő) kapcsolatba hozható, továbbá az adatból levonható, az Megrendelőre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül különösen az Megrendelő neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret.

A WEBSHOPra feltöltött személyes adat kezelése és gyűjtése a hatályos jogszabályok szerint történik. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az alábbiak irányadóak:

 1. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 2. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
 3. az egyének védelméről, és a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
 4. az adatvédelmi biztos ajánlásai, állásfoglalásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat.

Horoszcoop Kft. kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a WEBSHOP a Megrendelőkkal fennálló jogviszonyában jogait gyakorolhassa, kötelezettségeit teljesíthesse, ennek keretében kommunikálhasson velük, továbbá látogatottsága számszerűsíthető legyen.

A WEBSHOPon történő vásárlás feltétele az alábbi személyes adatok megadása:

 • Név
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Számlázási cím, név (cég esetén adószám)
 • Szállítási név és cím

A Megrendelők által megadott adatok a szolgáltatás igénybevételéhez szükségesek, amelyek a Megrendelők hozzájárulásával kerülnek rögzítésre. Az adatok kezelése külföldön elhelyezett szervereken is történhet.

Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A WEBSHOPpban való rendeléssel, a fenti adatok megadásával a Megrendelő kifejezetten hozzájárul:

 1. a személyes adatainak a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez; valamint
 2. az adatok Társaság által, a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott feltételek szerinti tárolásához.

A feltöltött személyes adatokat a Horoszcoop Kft.  a harmadik félnek semmilyen módon nem adja tovább, kivéve azokat az eseteket, amelyekben az adatok továbbítása Horoszcoop Kft. jogszabályi kötelezettsége. A Megrendelő személyes adatai megadásával kifejezetten hozzájárul, hogy Horoszcoop Kft.  a szállítással megbízott vállalkozásnak, kizárólag a szállítás lebonyolítása céljából az ehhez szükséges adatokat továbbadja.

Az Adatkezelés célja:

-szolgáltatás teljesítése (vásárolt termékek számlázása, szállítása)

-visszaélések megakadályozása

-Megrendelők azonosítása és egymástól való megkülönböztetése

- Megrendelőkkel fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítés.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig.

 

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Horoszcoop Kft. a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást nem vesz igénybe.

A beérkezett megrendelések kiszállításához szükséges adatokat a Horoszcoop Kft. szerződött partnerének, a kiszállításokat végző futárcégnek továbbítja: Trans-o-flex Hungary Kft. (1239 Budapest, Európa út 12. )

Továbbított adatok köre: név, telefonszám, szállítási cím és név

Horoszcoop Kft. az általa kezelt személyes adatok továbbításáról adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását. Horoszcoop Kft. az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő személyes adatokat öt évig köteles őrizni, utána az adatokat megsemmisíti.

Horoszcoop Kft. részére a WEBSHOP tárhelyszolgáltatója, valamint a webshop bérbeadója: Bohemiasoft s.r.o. Rudolfovská tř. 247/85, 37001 České Budějovice Cégjegyzékszám: 28090403 Adószám: CZ28090403 Bankszámlaszám: 14100079-21105649-01000007 Sberbank Magyarország Zrt.

Horoszcoop Kft. részére a +36 29 550 750-es telefonszámon érkezett hívásokat nem tároljuk.

Horoszcoop Kft. részére a Facebook alkalmazás használata következtében kezelt adatok tárolására, kezelésére nem vesz igénybe szolgáltatást, Facebook alkalmazás Megrendelő általi használata esetén a Megrendelő Facebook user ID adatáról értesül, azt tovább semmilyen célra nem használja. Az alkalmazás használatának egyetlen célja a WEBSHOP népszerűsítése.

 

Cookie-k használata

A webshop testre szabott kiszolgálás érdekében az oldalra látogató számítógépén adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A cookie-t a látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

Jelenleg 2 helyen használ cookie-kat a webáruház-rendszerünk: - A Piwik statisztikai modul működéséhez. A Piwik rendszere rögzíti, hogy mely felhasználó mikor és honnan érkezett a weboldalra, és milyen aloldalakat látogatott, valamint hogy mennyi időt töltött ott. Ezen adatokat kizárólag statisztikai felhasználásra gyűjtjük, más felhasználási célja nincs. - A rendszer arról tárol el információt cookie formájában, hogy a látogató az adott böngészőből (/IP címről) már meglátogatta az oldalt, így nem fog neki legközelebb felugrani a figyelmeztető üzenet. (Csak a cookie törlése/törlődése után.)

 

Jogorvoslati lehetőségek

A Megrendelő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - azok törlését az ügyfélszolgálaton keresztül.

A Megrendelő kérelmére Horoszcoop Kft. tájékoztatást ad:

-az általa kezelt adatokról

-az általa megbízott futár cég által feldolgozott adatairól, adattovábbítás jogalapjáról

-az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

Horoszcoop Kft., mint adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban meg a tájékoztatást.

Horoszcoop Kft. a személyes adatot törli, ha:

- kezelése jogellenes,

-a Megrendelő kérésére

- az adatkezelés célja megszűnt

-az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Horoszcoop Kft. a helyesbítésről és a törlésről a  Megrendelőket, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították, kivéve ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Megrendelő jogos érdekét nem sérti.

Horoszcoop Kft. a Megrendelő adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

A Megrendelő a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

A szabálysértési hatóság, bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az adatvédelmi biztos, a közigazgatási hatóság,  illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti Horoszcoop Kft-t, mely esetben csak annyi adatot ad ki ami a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a WEBSHOPot.

2014-06-20.

ODZjNWI4M